Razvoj produkta ribolovni turizem

286
93.694,14 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
47.802,67 EUR
Zaključeno
01.09.2018
31.12.2019